Om denna hemsida

VARNING!!!

På denna sida tas olika typer av avrättningar som används i USA.

Tragiskt är att flertalet avrättningar gått fruktansvärt fel och fången har plågats extremt. Sen är många avrättningar väldigt omdiskuterade då barn och även personer med nedsatt IQ har mött döden via olika typer av avrättning.

Min personliga åsikt är att alla typer av avrättningar strider mot de mänskliga rättigheterna och att det flertalet gånger har oskyldiga mött döden och avrättningar är oåterkalleliga, så eftersom man aldrig kommer kunna garantera att personen är 100 % skyldig ska avrättning inte tillämpas.

Som slutord kan jag säga att kostnaderna för att ha fångar på Death Row medför väldiga kostnader för de stater i USA som har dödsstraff jämfört om fången hade dömts till livstid utan benådning.

/N.N

Jag vill även varna för bilder och eventuella filmsekvenser som kan finnas på sidan

Dödsstraffet bryter mot den mest grundläggande mänskliga rättigheten – rätten till liv. Det är ett omänskligt och förnedrande straff. Dödsstraffet är diskriminerande. Det används ofta mot de svagaste i samhället – de fattiga, de etniska och religiösa minoriteterna, människor med mentala funktionsnedsättningar. En del regeringar använder det för att tysta sina motståndare. Med osäkra rättssystem och orättvisa rättegångar är risken att oskyldiga personer avrättas ständigt närvarande. När ett dödsstraff utförs är det slutgiltigt. Om ett misstag har begåtts kan det inte rättas till. En oskyldig person kan släppas från ett fängelsestraff för ett brott de inte begått, men en avrättning kan aldrig göras ogjord.
/Amnesty