Kopplingen mellan vaccin och autism – halv miljon barn testade

Många föräldrar har dragits sig för att vaccinera sitt barn i det allmänna vaccineringsprogrammet som erbjuds av barnavårdscentralerna runt om i Sverige, av rädsla för biverkningar. Risken är vetenskapligt prövad.

En stor studie i Danmark har visat hur sambandet ser ut mellan vaccinering tidigt i livet och risken att utveckla autism.

Alla barn födda mellan 1991 och 1998 har följts och studerats.

Resultatet är tydligt. Det finns ingen ökad risk för att utveckla autism för de barn som blivit vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund.

Källa: Evidens och K.M Madsen et al.

Känner du dig orolig? Hur valde du att göra? Diskutera gärna nedan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *